نوشته‌ها

ویژگی رفتاری مردم اوکراین

الگوی زندگی و ویژگیهای رفتاری مردم اوکراین

الگوی زندگی و ویژگی های رفتاری مردم اوکراین بسیار خاص و جالب  هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:

✅یکی از ویژگی های رفتاری مردم اوکراین این است که آنها هرگز به مهمان خود لیوان آب سرد تعارف نمیکنند، زیرا باور دارند که به سرد شدن رابطه میانجامد.

✅اوکراینیها اهمیت و ارزش فراوانی برای مهمان قایلند و حاضرند چندین روز وقت و انرژی خود را برای مهمان صرف کنند.

✅ نگرش سنتی مردم اوکراین پذیرایی نامحدود از مهمان است.

✅امروزه در زندگیهای مدرن و به ویژه در مناسبات تجاری، بطری آب روی میزها است ولی این موضوع نشانه کمرنگ شدن اعتقادات مردم نیست.

✅در اوکراین بر خلاف فرهنگ برخی از نقاط جهان مانند آمریکا، در معرض هوای سرد قرار گرفتن را عامل بیماری شمرده و آن را بسیار بدتر از هوای گرم میدانند. اوکراینیها تا جایی که بتوانند از جریان هوای سرد دوری میکنند.

✅بیشتر مردم اوکراین باسواد هستند. امروزه در این کشوربیش از ده ها دانشگاه و موسسه آموزش عالی وجود دارد.

✅فرهنگ اوکراینی ریشه در کشاورزی داشته و به همین دلیل خانواده و فامیل نقش مهمی در زندگی مردم دارد.

✅هنوز هم بسیاری از مردم ساکن در مناطق شهری، پدربزرگ و مادربزرگ یا افراد فامیل دیگری در روستاها دارند.

✅ بسیاری از خانواده ها هنوز به شکل گسترده شامل پدربزرگ و مادربزرگهایی هستند که نگهداری از نوه هارا بر عهده دارند.

مزیت اقامت در اوکراین

با داشتن اقامت اوکراین، شما از تمام حقوق شهروندی اوکراین برخوردار میشوید بغیر از فعالیتهای سیاسی از قبیل رای دادن در انتخابات و کاندیدا شدن. با داشتن اقامت، شما هیچ محدودیتی در تردد به اوکراین از تمامی مرزهای این کشور نخواهید داشت. و همچنین فعالیت‌های تجاری و استفاده از خدمات بانکی این کشور و غیره، برای شما تسهیل میشود. در صورت نیاز به دریافت ویزای سایر کشورها میتوانید از کنسولگریهای داخل اوکراین اقدام نمایید که این امر شما را از صفهای طولانی و سایر مشکلات در تهران، آزاد میکند. با داشتن در آمد قانونی در اوکراین شما میتوانید از وام های بانکی برای خرید ماشین و ملک استفاده کنید.