ما یک مژده برای تمام کسانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند یا بفکر مهاجرت و اقامت دائم را دارند، دارد. دانشگاه های کشور روسیه از نظر رتبه جهانی دارای رتبه خوب در سطح جهان می‌باشد

کشور روسیه هر ساله ثبت نام بورسیه فدرال و دولتی دارد که ثبت نام آن ا ز 15 ژانویه آغاز می‌شود و حدودا تا 15 فروردین ادامه دارد که متقاضیان تا اواسط بهار می‌توانند مدارک خودشان را ارسال کنند.این بورسیه برای تمامی مقاطع و رشته‌های تحصیلی همچون پزشکی، داندانپزشکی، مهندسی و … می‌باشد که بدون محدودیت سنی است.