تکلیف جعبه سیاه پرواز ۷۵۲ مشخص شد.

خبرگزاری رویترز:
🔹جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی به کی‌یف ارسال می‌شود تا کارشناسان فرانسوی، کانادایی و آمریکایی داده‌های آن را تحلیل کنند. درصورتی که این کار با مشکلاتی روبرو شود، جعبه سیاه به فرانسه ارسال خواهد شد.

✈ پرواز تهران-کی‌یف بعد از ۱۱ روز بدون مسافرانش به خانه رسید.

تابوت ۱۱ اوکراینی‌ که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان‌شان را از دست دادند، روی دوش سربازان حمل ‌شد و مقام‌ها یاد آن‌ها را گرامی داشتند.